Gebruiksvoorwaarden
Deze Gebruiksvoorwaarden (deze “Overeenkomst”) is een wettelijke overeenkomst tussen u (“Gebruiker”) en Yoshiko Home winkel die uw gebruik van deze website regelt. Door dit te gebruiken Yoshiko Home winkel-website, erkent de gebruiker dat hij of zij de voorwaarden en bepalingen in deze overeenkomst heeft gelezen, begrepen en ermee instemt zich eraan te houden.
Yoshiko Home winkel kan deze algemene voorwaarden op elk moment wijzigen. Als de gebruiker deze website blijft gebruiken, betekent dit dat u akkoord gaat met de algemene voorwaarden die op het moment van gebruik zijn vermeld. Deze website is toegankelijk voor gebruikers met een handicap.


Aanvaarding en validatie van bestellingen
Nadat u een bestelling heeft geplaatst, zullen we de door u verstrekte informatie controleren op geldigheid door uw betaalmethode, factuur- en/of verzendadres.
• We nemen contact met u op (via e-mail of telefoon) als er aanvullende informatie nodig is om uw bestelling te accepteren.
• Ongeldige bestelinformatie leidt tot vertragingen bij het verwerken van uw bestelling.
• We behouden ons het recht voor om niet aan wederverkopers te verkopen.
• We behouden ons het recht voor om zonder opgaaf van reden een bestelling die u bij ons plaatst te weigeren of te annuleren, en/of de hoeveelheden van een bestelling te beperken. Als uw bestelling wordt geannuleerd, zullen we proberen u hiervan op de hoogte te stellen via het e-mailadres dat u ons bij de bestelling hebt opgegeven. Er worden geen kosten in rekening gebracht als uw bestelling wordt geannuleerd.

Promoties – Algemene voorwaarden
Promotiekorting wordt automatisch toegepast op uw bestelling bij het afrekenen. Aanbieding alleen geldig zolang de voorraad strekt en niet van toepassing op geannuleerde bestellingen vanwege niet-voorraadartikelen. Korting is niet van toepassing op belastingen, geschenkverpakkingen of soortgelijke kosten. Korting niet van toepassing bij geretourneerde artikelen; totale korting wordt in mindering gebracht op de waarde van elk geretourneerd artikel waarop de korting van toepassing was. De hele bestelling moet naar één adres worden verzonden en de klant is verantwoordelijk voor alle verzendkosten voor geretourneerde goederen. Aanbieding niet van toepassing op eerder gekochte artikelen. Deze promotie-aanbieding kan op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd of beëindigd.

Gebruikersgedrag
De gebruiker gaat ermee akkoord dat alle informatie die door de gebruiker is geplaatst of waartoe hij toegang heeft, alleen zal worden gebruikt voor informatieve of educatieve doeleinden. Er zal geen commercieel of ander ongeoorloofd gebruik van interactieve functies plaatsvinden. De gebruiker zal zich niet inlaten met gedrag of actie die bij wet verboden is of in strijd is met federale, staats- of lokale wetten. Gebruikers van deze site stemmen er ook mee in om niet te verspreiden, te plaatsen, inhoud publiceren of anderszins communiceren die anderen belastert, misbruikt of bedreigt, die haatdragend of racistisch beledigend is, of die vulgaire, obscene of onfatsoenlijke taal of afbeeldingen bevat, of die ongeoorloofd auteursrechtelijk beschermd materiaal bevat of inbreuk maakt op enig patent, handelsmerk, handelsgeheim, copyright of andere eigendomsrechten van een partij.

Eigendomsrechten op inhoud
Alle materialen op deze website zijn auteursrechtelijk beschermd, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Yoshiko Home winkel Alle rechten voorbehouden.
De gebruiker erkent en stemt ermee in dat de inhoud, inclusief maar niet beperkt tot tekst, software, muziek, geluid, foto’s, video, grafische afbeeldingen of ander materiaal op deze website (“Inhoud”) wordt beschermd door auteursrechten, handelsmerken, dienstmerken, patenten of andere eigendomsrechten en wetten. Gebruiker begrijpt en gaat ermee akkoord dat Gebruiker één (1) kopie van dergelijke Inhoud mag maken, uitsluitend voor persoonlijk gebruik. De gebruiker mag deze inhoud niet kopiëren, reproduceren, distribueren of er afgeleide werken van maken of deze inhoud gebruiken anders dan uitdrukkelijk toegestaan door deze overeenkomst zonder voorafgaande, uitdrukkelijke toestemming van Yoshiko Home winkel.

Links naar sites van derden
Yoshiko Home winkel kan gebruikers links naar andere websites bieden. Deze sites van derden staan niet onder de controle van: Yoshiko Home winkel en gebruiker erkent dat Yoshiko Home winkel is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor enige inhoud, advertenties, producten of andere materialen die beschikbaar zijn op dergelijke sites van derden. Gebruiker stemt er ook mee in dat: Yoshiko Home winkel is niet aansprakelijk voor enig verlies of schade van welke aard dan ook opgelopen als gevolg van het gebruik van de website van een derde partij.

Beperking van aansprakelijkheid
GEBRUIKER BEGRIJPT EN GAAT ER UITDRUKKELIJK MEE AKKOORD DAT Yoshiko Home winkel IS NIET AANSPRAKELIJK VOOR ENIG VERLIES OF SCHADE (DIRECTE, INDIRECTE, BEPAALDE, WERKELIJKE, GEVOLG, INCIDENTELE, SPECIALE, UITGESLOTEN OF ANDERSZINS) VOORTVLOEIEND UIT ENIG GEBRUIK VAN, OF ONMOGELIJKHEID TOT GEBRUIK VAN DEZE WEBSITE OF EEN RESULTAAT VAN OF NALATIGINGEN IN DE INHOUD VAN DEZE WEBSITE, ONGEACHT DE BASIS WAAROP AANSPRAKELIJKHEID WORDT GEclaimd, ZELFS ALS Yoshiko Home winkel IS OP DE HOOGTE GEBRACHT VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJK VERLIES OF DERGELIJKE SCHADE.
OPMERKING: IN SOMMIGE JURISDICTIES IS DE UITSLUITING OF BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID VOOR INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE MOGELIJK NIET TOEGESTAAN.
Afwijzing van garanties
Yoshiko Home winkel geeft geen garantie dat deze website aan uw vereisten zal voldoen of dat deze ononderbroken, tijdig, veilig of vrij van fouten zal zijn; noch Yoshiko Home winkel geeft enige garantie met betrekking tot de resultaten die kunnen worden verkregen door het gebruik van deze website of met betrekking tot de nauwkeurigheid of betrouwbaarheid van informatie verkregen via deze website. DE GEBRUIKER BEGRIJPT EN GAAT ERMEE AKKOORD DAT ALLE INHOUD DOWNLOAD OF ANDERSZINS VERKREGEN VIA HET GEBRUIK VAN DEZE WEBSITE OP EIGEN RISICO VAN DE GEBRUIKER IS EN DAT DE GEBRUIKER UITSLUITEND VERANTWOORDELIJK IS VOOR ENIGE SCHADE AAN HET VERLIES VAN HET COMPUTERSYSTEEM VAN DE GEBRUIKER OF HET VERLIES VAN HET COMPUTERSYSTEEM VAN DE GEBRUIKER .
TENZIJ UITDRUKKELIJK ANDERS IS VERMELD, Yoshiko Home winkel BIEDT DEZE SITE-INHOUD “ZOALS HET IS” EN “ZOALS BESCHIKBAAR” EN ZONDER ENIGE VORM VAN GARANTIES, UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET, VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE WET. DIT OMVAT DE IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, NIET-INBREUK OP INTELLECTUELE EIGENDOM EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. IN GEEN GEVAL ZAL Yoshiko Home winkel OF HAAR LEVERANCIERS ZIJN AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE SCHADE (INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, SCHADE VOOR WINSTVERLIES, BEDRIJFSONDERBREKING OF VERLIES VAN INFORMATIE) DIE VOORTVLOEIT UIT HET GEBRUIK OF DE ONMOGELIJKHEID OM DE INHOUD VAN DE SITE TE GEBRUIKEN, Yoshiko Home winkel IS OP DE HOOGTE GEBRACHT VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE.
OPMERKING: IN SOMMIGE JURISDICTIES IS DE UITSLUITING OF BEPERKING VAN BEPAALDE GARANTIES MOGELIJK NIET TOEGESTAAN, DUS BOVENSTAANDE UITSLUITINGEN MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING.

Vrijwaring
Gebruiker stemt ermee in, op kosten van Gebruiker, schadeloos te stellen, te verdedigen en te vrijwaren Yoshiko Home winkel, zijn functionarissen, directeuren, werknemers, agenten, gelieerde ondernemingen, distributeurs en licentiehouders van en tegen elk oordeel, verliezen, tekortkomingen, schade, aansprakelijkheden, kosten en uitgaven (inclusief redelijke advocatenhonoraria en onkosten) die zijn gemaakt in verband met of voortvloeiend uit een claim, eis, rechtszaak, actie of procedure die voortvloeit uit de schending van deze overeenkomst door de gebruiker of in verband met het gebruik door de gebruiker van deze website of een product of dienst die daarmee verband houdt.

Locatie en toepasselijk recht
Deze Overeenkomst en de relatie tussen Gebruiker en Yoshiko Home winkel wordt beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van de staat Indiana. Elke controverse of claim die voortvloeit uit of verband houdt met deze Overeenkomst of verband houdt met het gebruik van deze website en het materiaal op deze website zal worden beslecht door een federale of staatsrechtbank in Marion County. De Gebruiker stemt ermee in dat, ongeacht enig andersluidend statuut of wet, elke claim of rechtsvordering die voortvloeit uit of verband houdt met deze Overeenkomst moet worden ingediend binnen één (1) jaar nadat een dergelijke claim of rechtsvordering zich voordoet, anders zal het voor altijd zijn uitgesloten.

Afstand/scheidbaarheid
De afstandsverklaring door een van beide partijen van een inbreuk of recht onder deze Overeenkomst vormt geen verklaring van afstand van een volgende inbreuk of recht.